ประเด็นเป็นข่าว 16 มีนาคม 2564 ประชุม รัฐสภาพร้อมเปิดประชุมร่วม17-18มี ค 64


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :