Zoom in 15 มีนาคม 2564 ประเด็น ไม่เลื่อนสอบ TCAS


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS


รายการย้อนหลัง :