ประเด็นเป็นข่าว 12 มีนาคม 2564 ประเด็น สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ หัวหน้าโครงการวิจัยสุนัขดมกลิ่นฯ คณะสัตวแพทศาสตร์ จุฬาฯ


รายการย้อนหลัง :