ประเด็นเป็นข่าว 11 มีนาคม 2564 ประเด็น คืบหน้าติดตามเสนอและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รอง ปธ.วุฒิสภา คนที่หนึ่ง


รายการย้อนหลัง :