ประเด็นเป็นข่าว 10 มีนาคม 2564 ประเด็น จับตาการเมืองร้อน ก่อนโหวตวาระ 3 แก้รธน.


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร. ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มสธ.


รายการย้อนหลัง :