ประเด็นเป็นข่าว 9 มีนาคม 2564 ประเด็น วิป 3 ฝ่ายเคาะ17-18 มี.ค. ประชุมสมัยวิสามัญฯ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทราษฎร์


รายการย้อนหลัง :