Zoom in 8 มีนาคม 2564 สทนช. รับมือวิกฤตน้ำแล้ง


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)


รายการย้อนหลัง :