ประเด็นเป็นข่าว 8 มีนาคม 2564 ประเด็น Clubhouse เสรีภาพ โลกออนไลน์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร. สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัล และสื่อใหม่


รายการย้อนหลัง :