ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : กมธ.วิทยาศาสตร์หนุนงบวิจัยหวัง GDP สูงขึ้น


จำนวนผู้เข้าชม :0


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน รอง ปธ.กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :