ประเด็นเป็นข่าว 3 มีนาคม 64 ประเด็น แนะสร้างสันติวิธีปมขัดแย้งกะเหรี่ยงบางลอย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ นักวิชาการอิสระ ทปษ.สถาบันสิทธิมนุษชนและสันติศึกษา ม.มหิดล


รายการย้อนหลัง :