Zoom In 3 มีนาคม 2564 ประเด็น รู้จัก หมอพร้อม ก่อนฉีดวัคซีน covid-19


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑเภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


รายการย้อนหลัง :