Zoom in 1 มีนาคม 2564 ประเด็น คพ.เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีรมควบคุมมลพิษ (คพ.)


รายการย้อนหลัง :