Zoom in วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : สรรพากรลุยเก็บภาษี e commerce เพื่อความเท่าเทียม


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร


รายการย้อนหลัง :