ประเด็นเป็นข่าว 1 มีนาคม 2564 ประเด็น แนวโน้มออกเสียงประชามติออนไลน์


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร รอง ปธ.กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ


รายการย้อนหลัง :