Zoom in 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ส.อ.ท แนะรัฐเปิดเสรีนำเข้าวัคซีนโควิด 19


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :