ประเด็นเป็นข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น เปิดสถาบันกัญชาสร้างความรู้การปลูก ซื้อ-ขาย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์


รายการย้อนหลัง :