ประเด็นเป็นข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ร่างแก้ไข รธน ปลดล็อก ม 256


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :