ประเด็นเป็นข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น รัฐสภาพิจารณาร่าง แก้ไข รธน 24-25 ก .พ.


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมคิด เชื้อคง โฆษก กมธ.พิจารณาร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมฯ


รายการย้อนหลัง :