ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : นับคะแนนใหม่ ม.44 ทำได้หรือไม่


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :