Zoom in 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ลุ้นวัคซีนโควิดเข็มแรกของไทย


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :