ประเด็นเป็นข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 42 ชั่วโมง


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ประเสริฐ จันทรรวงทอง ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย


รายการย้อนหลัง :