Zoom in 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น คลังเปิดไทม์ไลน์ เราชนะ ทำไมไม่จ่ายเงินสด


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / รองโฆษกกระทรวงการคลัง


รายการย้อนหลัง :