ประเด็นเป็นข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ระบบ AI ประเมินคนใส่หน้ากากอนามัย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ประเด็น ระบบ AI ประเมินคนใส่หน้ากากอนามัย


รายการย้อนหลัง :