ประเด็นเป็นข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น คนกรุงใส่หน้ากากอนามัยกว่า 97%


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผอ.สนง.วิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผอ.สนง.การวิจัยแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :