ประเด็นเป็นข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น พระสงฆ์ปรับตัวรับโควิด 19


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :พระใบฎีกา วรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด นนทบุรี


รายการย้อนหลัง :