ประเด็นเป็นข่าว 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น เปิดไทม์ไลน์ประชุม ส ส เดือนกุมภาพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :