Zoom in 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น เปิดแนวทางปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :