ประเด็นเป็นข่าว 27 มกราคม 2564 ประเด็น ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ พ่วง 9 รมต.


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย


รายการย้อนหลัง :