Zoom in วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : ถอดรหัส PM 2.5​ ทำไมยิ่งแก้ยิ่งรุนแรง


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย


รายการย้อนหลัง :