ประเด็นเป็นข่าว 26 มกราคม 2564 ประเด็น สภาเตรียมลงมติร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :