ประเด็นเป็นข่าว 25 มกราคม 2564 ประเด็น เศรษฐกิจไทย หลังโจ ไบเดน รับตำแหน่ง


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รายการย้อนหลัง :