Zoom in 19 มกราคม 2564 ประเด็น ยกระดับคุณภาพชีวิตครู ยกระดับการศึกษาไทย หลังจบข่าวในพระราชสำนัก


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)


รายการย้อนหลัง :