ประเด็นเป็นข่าว 19 มกราคม 2564 ประเด็น สภาเตรียมลงมติร่าง กม. ทำแท้ง ยกระดับรับมือโควิด


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :