Zoom in 18 มกราคม 2564 ประเด็น เปิดแนวทางปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :