ประเด็นเป็นข่าว 18 มกราคม 2564 ประเด็น แนะแผนใช้เงินฟื้นฟู Covid-19


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศิริกัญญา ตันสกุล ปธ.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราฎร


รายการย้อนหลัง :