ประเด็นเป็นข่าว 14 มกราคม 2564 ประเด็น รุนแรงแค่ไหนสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศ.นพ ยง ภู่วรวรรณ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายการย้อนหลัง :