ประเด็นเป็นข่าว 13 มกราคม 2564 ประเด็น วิกฤติ Covid ไม่กระทบการทำงาน สว.


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :จิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :