ประเด็นเป็นข่าว 12 มกราคม 2564 ประเด็น สภาเตรียมเปิดประชุมสัปดาห์หน้า


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :