zoom in 11 มกราคม 2564 ประเด็น ผ่าดวงเมือง ดวงผู้นำประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ซินแซชื่อดัง


รายการย้อนหลัง :