ประเด็นเป็นข่าว 8 มกราคม 2564 ประเด็น กมธ.เห็นชอบข้อเสนอครม เงื่อนไขทำแท้ง 12 สัปดาห์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ รองปธ.กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


รายการย้อนหลัง :