ประเด็นเป็นข่าว 6 มกราคม 2564 ประเด็น ฝ่ายค้านกังวลแก้รธน ไม่ทันกรอบ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน


รายการย้อนหลัง :