ประเด็นเป็นข่าว 5 ธันวาคม 2564 ประเด็น วิป3ฝ่ายเคาะเลื่อนประชุมออกไป 2 สัปดาห์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ. สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :