Zoom in 4 มกราคม 2564 ประเด็น โควิดระลอกใหม่ ผวา อุสาหกรรมกุ้ง อาหารทะเล


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย


รายการย้อนหลัง :