ประเด็นเป็นข่าว 4 มกราคม 2564 ประเด็น ดันปรับระบบ Digital ID เสริมศักยภาพภาครัฐ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ โฆษก กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


รายการย้อนหลัง :