ประเด็นเป็นข่าว 1 ธันวาคม 2564 ประเด็น โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาฯ


รายการย้อนหลัง :