ประเด็นเป็นข่าว 31 ธันวาคม 2563 ประเด็น ชงปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รังสิมา รอดรัศมี ปธ.กมธ.สวัสดิการสังคม


รายการย้อนหลัง :