ประเด็นเป็นข่าว 29 ธันวาคม 2563 ประเด็น ร้องเพิ่มสิทธิ์ออกเสียงประชามติ คนไทยในต่างประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองปธ.กมธ.วิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....


รายการย้อนหลัง :