ประเด็นเป็นข่าว 25 ธันวาคม 2563 ประเด็น การเมืองไทยหลังเลือกตั้งท้องถิ่น


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


รายการย้อนหลัง :