ประเด็นเป็นข่าว 24 ธันวาคม 2563 ประเด็น โควิด 19 ระลอกใหม่ตระหนัก แต่ ไม่ตระหนก


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :