ประเด็นเป็นข่าว 22 ธันวาคม 2563 ประเด็น สภานัดลงมติร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :